Ngày tháng năm sinh của bé:

Anh/chị biết được thông tin tuyển chọn qua kênh nào ?

(CHỌN 1 HOẶC NHIỀU ĐÁP ÁN)


Anh/chị biết đến Kênh Kids & Family TV (VTC11) qua kênh truyền thông nào ?

(CHỌN 1 HOẶC NHIỀU ĐÁP ÁN)


Anh/chị có đồng ý cho bé ghi hình vào ngày bé đi học không?